Multidyscyplinarne spojrzenie na staw kolanowy

Kinematyka stawu kolanowego

Leczenie zmian zwyrodnieniowych stawu kolanowego cz. I.
17:47
60 pkt.
Weź udział
Streszczenie
Staw kolanowy to złożony mechanicznie trójwymiarowy układ.  Staw udowo-piszczelowy posiada 6 stopni swobody w klinicznym układzie trzech wzajemnie prostopadłych osi stawu.
Złożoność ruchu stawu kolanowego wynika z indywidualnego zachowania i interakcji między stabilizatorami statycznymi, czynnymi i biernymi. Ruch kolana jest kontrolowany głównie przez geometrię  i anatomię stawu, balans więzadłowy oraz napięcie mięśni.
Skomplikowaną kinematykę stawu kolanowego opisują liczne teorie mechaniczne próbujące wyjaśnić relacje między poszczególnymi elementami stawu. Zmienność kinematyki w zależności od warunków, w których staw się znajduje powoduje, że zagadnienie to wymaga ciągłych badań i analiz naukowych.  
Współczesna myśl techniczna stwarza coraz bardziej bezinwazyjne warunki do badania stawu kolanowego podczas naturalnej pracy.  Wykorzystanie takich narzędzi jak laboratoria chodu, czy wideofluoroskopia pozwala na uzyskanie cyfrowego obrazu ruchu oraz wnikliwą analizę zależności fizycznych i biologicznych mających miejsce podczas złożonego ruchu we wszystkich przedziałach stawu kolanowego.

Jak uzyskać dostęp do konferencji
Wymieniam Punkty
Punkty zdobyte na wirtualnych stoiskach partnerów możesz wymieniać na dostęp do interesujących Cię materiałów.
Mam Kod Dostępu
Jeśli otrzymałeś KOD dostępu od swojego przedstawiciela medycznego, zyskujesz bezpłatny dostęp do konferencji online.
Płacę i oglądam
Możesz wykupić subskrypcję i cieszyć się nieograniczonym dostępem do materiałów także po konferencji.