Multidyscyplinarne spojrzenie na staw kolanowy

Dariusz Marczak dr hab. n. med.

Specjalizuje się  w endoprotezoplastyce pierwotnej i rewizyjnej  stawu kolanowego i biodrowego oraz chirurgii artroskopowej stawu kolanowego. Ukończył II Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Warszawie w 1998 roku. Od 2003 roku starszy asystent Kliniki Ortopedii i Reumoortopedii w Szpitalu im Profesora Adama Grucy w Otwocku. Od 2005 roku adiunkt i wykładowca w zakresie ortopedii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie.  Uzyskał specjalizację w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu w 2008 roku.  Doktorat - “Ocena funkcji więzadła krzyżowego tylnego w endoprotezoplastyce stawu kolanowego w aspekcie badań morfologicznych i klinicznych” w  2011 roku.  W maju 2019 roku uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych na podstawie osiągnięcia naukowego: “Analiza wyników endoprotezoplastyki stawu kolanowego w aspekcie trudnej pierwotnej alloplastyki stawu kolanowego oraz powikłań infekcyjnych”. W  sierpniu 2019 roku został mianowany przez Radę Naukową Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego na stopień profesora CMKP.  Od 01.01.2020 roku pełni funkcję kierownika Oddziału Ortopedii i Reumoortopedii.

Prowadzi wykład: