Multidyscyplinarne spojrzenie na staw kolanowy

Sławomir Snela prof. dr hab. n. med.

Sławomir Snela –Kierownik Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Dzieci i Dorosłych Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 w Rzeszowie. W szpitalu znajduje się Centrum Urazowe Dorosłych i Dzieci dla województwa podkarpackiego. Leczeni są pacjenci ze wszystkimi rodzajami urazów narządu ruchu, przywożeni pierwotnie przez zespoły ratownictwa medycznego z powiatu rzeszowskiego oraz przekazywani z innych szpitali Podkarpacia. Klinika zajmuje się leczeniem wszystkich schorzeń narządów ruchu z wyłączeniem pierwotnych guzów kości. Rocznie wykonywanych jest ok 5000 zabiegów operacyjnych. Swoje doświadczenia zawodowe zdobywał w pracy w Klinikach Ortopedii w Lublinie i Stuttgarcie oraz podczas licznych szkoleń , staży i kursów w kraju i za granicą. Od początku istnienia jest wykładowcą kursów dla lekarzy rezydentów specjalizujących się w ortopedii i traumatologii narządu ruchu w ramach tzw „Szkoły Ortopedii Dziecięcej” w Uniejowie organizowanych przez Sekcję Ortopedii Dziecięcej Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Jest wykładowcą w zakresie traumatologii dziecięcej narządu ruchu na kursach atestacyjnych organizowanych w Klinice Ortopedii Szpitala Dzieciątka Jezus w Warszawie. Był prezesem Sekcji Ortopedii Dziecięcej PTOiTr, a obecnie jest Prezesem Oddziału Podkarpackiego PTOiTr. Jest konsultantem wojewódzkim w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla woj. podkarpackiego.