Multidyscyplinarne spojrzenie na staw kolanowy

Piotr Kozłowski dr hab. n. med.

Ortopeda traumatolog; adiunkt Kliniki Ortopedii i Ortopedii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Dyplom lekarski 1979, specjalizacje w ortopedii i traumatologii w roku 1982 i 1988. Praca doktorska: "Badania społeczno-gospodarczych następstw i ocena leczenia urazów rąk (na przykładzie Miejskiego Województwa Łódzkiego w roku 1980)" nagrodzona w roku 1986 Doroczną Nagrodą Komitetu Naukowego przy Prezydencie Miasta Łodzi za pracę naukową istotną dla rozwoju miasta - nagroda I°. Rozprawa habilitacyjna: „Ektopowa tkanka kostna – następstwo alloplastyki sta­wów biodrowych”. 
W roku 1996 wyróżniony nagrodą dydaktyczną, zespołową I° Rektora AM. Autor oprogramo­wania dla bazy kom­puterowej danych o pacjentach Kliniki, w latach 1997-1999 wprowadził nowoczesne metody audiowizualne do pracy dydaktycznej, wykorzystywane na seminariach, ćwi­czeniach i wykładach prowadzonych przez zespół pracowników Kliniki nagrodzony w roku 1998 nagrodą dydaktyczną, indywidualną II° Rektora AM za multimedialny wykład :"Ręka - anatomia, biomechanika, choroby i leczenie".
Członek Naczelnego Sądu Koleżeńskiego PTOiTr, Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału Łódzkiego PTOiTr, Przewodniczący Zarządu Oddziału Łódzkiego PTOiTr.
Od lat 90. szczególnie zainteresowany aloplastyką rewizyjną stawów biodrowych i kolanowych