Multidyscyplinarne spojrzenie na staw kolanowy

Julian Dutka dr hab. n. med. prof. nadzw.

 Wieloletni pracownik naukowo – dydaktyczny Kliniki Ortopedii Akademii Medycznej w Krakowie oraz Wydziału Lekarskiego Krakowskiej Akademii im. J. Frycza-Modrzewskiego. Aktualnie ordynator Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej Szpitala Specjalistycznego im. S. Żeromskiego. Prezes Sekcji Chirurgii Kolana, Artroskopii i Urazów Sportowych Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego. Prezes Zarządu Fundacji Leczenia Urazów i Schorzeń Narządu Ruchu. Organizator cyklicznego Międzynarodowego Sympozjum „Knee Arthroplasty”. Członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska. Członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej Centrum Egzaminów Medycznych.